Ontwerp

In 2009 werd een ideeënwedstrijd uitgeschreven rond de mogelijke herbestemming van de directeurswoning en stookplaats op het Kiel in Antwerpen. Deze openbare ideeënwedstrijd wil het debat aanwakkeren over de toekomst van waardevol patrimonium van de jaren ’50 en ’60. Vijf laureaten werkten hun ontwerp verder uit en presenteerden een aantal opvallende conclusies.

De resultaten van het onderzoek kan u dit najaar ook bekijken op de tentoonstellingen Renaat Braem 1910 2010 en Monument op poten: beelden van vroeger en nu.
ISO Architectenbureau i.s.m. Erik Dhont tuin- en landschapsarchitect

ISO Architectenbureau ism Erik Dhont landschapsarchitect voorziet een kinderopvang in de stookplaats en wil hiermee een concrete en haalbare oplossing voor hergebruik aangeven. De ontwerpers baseerden zich op de grote nood aan kinderopvangvoorzieningen in steden zoals Antwerpen.
www.isoarchitectenbureau.beBiq stadsontwerp


De stookplaats is volgens Biq stadsontwerp triviaal te noemen en enkel een goede aanleiding geeft dit gebouw nog enige toekomstwaarde. Sloop is hier dus niet uitgesloten.
www.biqstad.nl

 

 


Marco Henssen & Laura Weeber


Marco Henssen & Laura Weeber laten Renaat Braem de hoofdrol spelen in een fotoroman waar het idee van duurzaamheid wordt geïmplementeerd in de wijk. De stookruimte krijgt een meervoudig programma als gene- rator van energie voor de sociale wijk en als onderzoeks- en opleidingcentrum voor ver- nieuwende technieken gebaseerd op duur- zaamheid.
www.marcohenssen.nl &
www.lauraweeber.nl


Robbe Van Caimere & Birgit Cleppe

Robbe Van Caimere & Birgit Cleppe deden een ludiek voorstel dat tegelijk een positieve aanklacht is tegen de vervuiling van het milieu. De stookruimte wordt een biologisch zuiveringsstation voor het afvalwater van de wijk.
www.architectuur.ugent.be

 


1:1 Architecture


1: 1 Architecture gaat bewust voorbij aan de vraag voor een nieuwe programmatische invulling van de stookplaats. Daarom kruipt het team in de huid van Braem om de ontwerpkeuzes en de architectonische ruimte te ervaren zoals Braem dat deed. 1:1 Architecture geeft een ontwerpmethodiek aan gebaseerd op de architecturale logica van het gebouw.
www.1to1architecture.comLees meer