Bronnen

Het persoonlijk archief van Renaat Braem is verdeeld in twee grote delen die beheerd worden door twee verschillende archiefinstellingen: AAM en VIOE.

Jo Braeken (VIOE) en zijn team bestudeerden beide archiefbestanden voor de samenstelling van de monografie over Renaat Braem. Ook de tentoonstelling Renaat Braem 1910 2010 put uitgebreid uit de rijke bestanden.

 lees meer

Archiefbestanddeel bij AAM
Tussen 1974 en 1985 droeg Renaat Braem delen van zijn archief over aan de Archives d’Architecture Moderne in Brussel, die daar tot op vandaag nog steeds bewaard worden.
Het archief bestrijkt de ontwerppraktijk van Braem gedurende de periode 1926-1978. Het omvat voorstudies en uitvoeringsplannen van diverse projecten. Daarnaast worden er ook 260 projectdossiers bewaard. Tenslotte omvat het archief ook karikaturen, ontwerpen voor affiches, manuscripten, foto's en maquettes.

Archiefbestanddeel bij VIOE
Op het einde van zijn leven in 1999 besloot Braem om zijn woning te schenken aan de Vlaamse Gemeenschap. In de woning werd, na het overlijden van Braem in 2001, nog een aanzienlijk deel van zijn persoonlijk archief aangetroffen. Dit deel omvat tevens het archief van zijn echtgenote, grafisch kunstenaar Elza Severin. Het archief omvat een paar honderd schetsboekjes, zowat tienduizend architectuurtekeningen (voorstudies, ontwerpschetsen en bouwtekeningen), manuscripten, publicaties, briefwisseling (privé en professioneel), foto's (privé en professioneel), onderscheidingen, maquettes, beeldhouwwerken, schilderijen en een uitgebreide bibliotheek. Het archief werd overgebracht naar het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed in Brussel. De bibliotheek, documentatie, maquettes, beeldhouwwerken en schilderijen worden afzonderlijk bewaard in het Renaat Braem Huis.
De inventaris van het archief wordt online toegankelijk in het najaar van 2010.

Inventaris Bouwkundig Erfgoed
Behalve in de monografie en de tentoonstelling vindt u ook een neerslag van het Braemonderzoek in de Inventaris Bouwkundig Erfgoed van het VIOE. Voor Renaat Braem krijgt u dan zowel een biografische notitie over de architect, als beschrijvingen van gebouwen die in de inventaris zijn opgenomen.

VRT Woord- en Beeldarchief
Ook het archief van de openbare omroep getuigt van Renaat Braems spraakmakende reputatie. Op de tentoonstelling Renaat Braem 1910 2010 zijn 4 fragmenten uit dit archief te bekijken en/of beluisteren: een filmpje over Sint-Maartensdal in Leuven uit 1957, twee geluidsfragmenten uit een radiointerview van 1980 en een lange tv-documentaire met interview, eveneens uit 1980, toen Braems zeventigste verjaardag gevierd werd. Op de homepage van www.braem2010.be kan u er een aantal fragmenten uit bekijken, en ook op www.cobra.be kunt u met de zoektag 'renaat braem' historische en recente fragmenten uit het VRT-archief terugvinden.